PRIVACY VERKLARING

North Sea Beach Rugby kan persoonsgegevens over jullie verwerken doordat jullie gebruik maken van de diensten van North Sea Beach Rugby, en/of omdat jullie deze zelf bij het invullen van een contactformulier en inschrijvingsformulier op de website aan North Sea Beach Rugby verstrekt.

Onder andere de volgende persoonsgegevens van jullie worden bij het gebruik van het contactformulier en inschrijvingsformulier en spelersregistratie verwerkt:

  1. Voor- en achternaam
  2. Naam vereniging of bedrijf
  3. Telefoonnummer
  4. Mailadres
  5. Adres
  6. Naam en categorie team
  7. Namen van spelers en begeleiding
  8. Leeftijd spelers

WAAROM HEEFT NORTH SEA BEACH RUGBY DEZE GEGEVENS NODIG?

North Sea Beach Rugby verwerkt jullie persoonsgegevens om telefonisch contact met jullie op te kunnen nemen en/of om jullie schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan North Sea Beach Rugby jullie persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jullie gesloten overeenkomst.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

North Sea Beach Rugby bewaart jullie persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jullie gegevens worden verzameld. Gegevens van spelers zoals naam, leeftijd worden na een jaar verwijderd.

WORDEN JULLIE GEGEVENS GEDEELD?

North Sea Beach Rugby verstrekt jullie persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jullie, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verder deelt North Sea Beach Rugby alle relevante en aan deelname gerelateerde  informatie met nationale en internationale rugbybonden zoals de E.B.R.A. (European Beach Rugby Association) en Rugby Nederland. Dit met betrekking tot bijvoorbeeld deelname aan internationale toernooien en doorgeven van disciplinaire maatregelen…

COOKIES

North Sea Beach gebruikt alleen functionele cookies. Deze zorgen voor een beter functioneren van de website en geven jullie een betere gebruikservaring.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Jullie hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Jullie kunnen een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar North Sea Beach Rugby. Er zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jullie verzoek worden gereageerd.

BEVEILIGING

North Sea Beach Rugby neemt de bescherming van jullie gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat jullie persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als jullie de indruk hebben dat gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met North Sea Beach Rugby.

CONTACT

North Sea Beach Rugby is een website van Stichting North Sea Beach Rugby.
Postbus 379
2501 CJ  Den Haag
Nederland
T +31 (0)85 2102072
M admin@rugby@northseabeachrugby.com