Mocht je nog niet alle namen weten dan kan dit op een later moment. Uiterlijke inleverdatum is 2 weken voor aanvang toernooi.
Laatste wijzigingen  kunnen voor de eerste wedstrijd op zaterdag 26 mei worden doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat.

If you do not yet know all the names then this can take up to two weeks prior to tournament.
Latest changes can be passed before the first match on Saturday, May 26th at the secretariat.

Vul onderstaand formulier in alstublieft / Complete the form below please

SPELERS/PLAYERS AND MANAGEMENT

SPELERS / PLAYERS - TEAMBEGELEIDING / TEAM COACHES AND MANAGERS

Er kan worden gevraagd om legitimatie van de spelers / You may be asked for identification of players
Voor als er er nog vragen zijn over de spelerslijst / If we have any questions about the players list
Leeftijd alleen invullen bij jeugdteams /Age only necessary for youth teams
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Leeftijd / Age
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Leeftijd / Age
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Leeftijd / Age
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Leeftijd / Age
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Leeftijd / Age )
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Leeftijd / Age )
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Leeftijd / Age
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Leeftijd / Age
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Leeftijd / Age
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Leeftijd / Age
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Leeftijd / Age )
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Leeftijd / Age
Teammanager / Coach 1 is ons aanspreekpunt tijdens het evenement. Team Manager / Coach 1 is our contact during the tournament.
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Mobiel nummer / Mobile number
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Bezig met versturen